VIGA

ViGA zajistí bezpečnost. Dokáže detekovat pád a automaticky spustit záchrannou akci.

Včasná detekce pádu je zejména u starších osob zásadní pro snížení následků vážných zranění způsobených pádem. 95 % pádů totiž zůstává bez povšimnutí. Pády se podílejí na 40 % případů smrtelných zraněních starších osob. Prostřednictvím systému viGA se dozvíte o každém pádu v reálném čase.
V zařízeních sociální péče připadá na pády 40 % všech úrazů, které zde nastávají. Ty mají přitom velký vliv na následný zdravotní stav a kvůli opožděné reakci personálu často končí fatálně.

Ve zdravotnictví představují pády asi 10 % úrazů. Přibližně 30 až 35 % z nich končí zraněním, které dokáže zvýšit náklady na daný incident i na více než 14 000 USD a prodloužit dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení průměrně o 6,3 dne.
PROBLÉM OBŘÍCH ROZMĚRŮ

Miliony pádů ročně vyžadují lékařskou pomoc. 

Analýza pohybu v reálném čase
Okamžité upozornění
MÁME ŘEŠENÍ

Stvořili jsme doslova anděla strážného. 

Naše senzory využívající AI analýzu a pokročilou prediktivní technologii dokáží v reálném čase pád nejen rozpoznat, ale také předpovědět. Díky tomu se personál o incidentu dozví okamžitě a může ihned zahájit záchrannou akci.

Detekce pádů v reálném čase a okamžitá analýza a reakce, které berou ohled na soukromí.

Sledování situace v reálném čase a včasná reakce.
Systém viGA nepřetržitě analyzuje data ze senzorů. Při zjištění nebo očekávání pádu okamžitě informuje personál a poskytne související metadata.
Absolutní ochrana soukromí.
Identita lidí zůstává skryta. Systém viGA neukládá ani nikam neposílá žádný obrazový materiál. Vše probíhá v souladu s nařízením GDPR a HIPAA.
Splňuje požadavky vaší infrastruktury.
Systém viGA spolehlivě detekuje 99,5 % pádů. Kromě toho dokáže náš detekční systém využívající umělou inteligenci předpovědět až 50 % pádů, ke kterým skutečně dojde.
Splňuje požadavky vaší infrastruktury.
Systém viGA vždy využívá existující systém notifikace personálu. Pokud máte vlastní kamerovou infrastrukturu, pak lze pomocí řešení viBOX udělat ze stávajících kamer chytré senzory.

Jaké informace o aktuální situaci dostane ošetřující personál

KDE
Místo pádu a místo nálezu klienta
KDY
Čas vzniku incidentu a čas nalezení klienta
JAK
Jak klient upadl a jakou části těla dopadl na podlahu nebo jiný objekt.
“viCAM took our decision making about public space transformation to a next level.”
Král Jelimán
Public space office @ Brno, Czech Republic.
VALUE IN DATA

Get data exceeding your expectations.

ViDE detects objects (such as humans, vehicles, animals and more), categorises them, monitors their trajectories and other characteristics. All of it happens in real-time right in the sensor or alternatively in the viBOX.

We don’t store any imagery or video data in order to maintain privacy and meet GDPR regulations. The way the scene reality is transformed into metadata and the way it’s stored enables you to revisit the data anytime later with a different research question.
Chat with Ravi
Hello, just checking in to see how things are progressing.
Hey Ravi, thanks for checking in - we are on track.
EASE OF DEPLOYMENT

Install swiftly and get data right away.

ViDE is battery powered and equipped with LTE module, which means its fully portable and installation is as easy as hanging a picture frame. Get one viDE or a few so you can monitor usage of bike lanes in the city, monitor flows of people at a station or evaluate traffic in various spots.

The unique self-learning ability enables viDE to adapt quickly to new a location or sub-optimal placement, without bothering you with manual configurations.
Ravi Vinder
Alice E.
Christopher D.
Select User
Add User
RELIABLE TECHNOLOGY

Day or night, rainy or shiny day.

ViDE detects objects (such as humans, vehicles, animals and more), categorises them, monitors their trajectories and other characteristics. All of it happens in real-time right in the sensor or alternatively in the viBOX.

We don’t store any imagery or video data in order to maintain privacy and meet GDPR regulations. The way the scene reality is transformed into metadata and the way it’s stored enables you to revisit the data anytime later with a different research question.
Chat with Ravi
Hello, just checking in to see how things are progressing.
Hey Ravi, thanks for checking in - we are on track.
MAKING THE STUPID SMART

Fits your infrastructure.

ViDE is battery powered and equipped with LTE module, which means its fully portable and installation is as easy as hanging a picture frame. Get one viDE or a few so you can monitor usage of bike lanes in the city, monitor flows of people at a station or evaluate traffic in various spots.

The unique self-learning ability enables viDE to adapt quickly to new a location or sub-optimal placement, without bothering you with manual configurations.
Ravi Vinder
Alice E.
Christopher D.
Select User
Add User

Schopnosti systému viGA nejvíce ocení:

Pacient nebo klient
Pacienti a klienti ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče se budou cítit bezpečněji. Riziko pádu beze svědků a následného dlouhého čekání na pomoc je díky systému viGA minimalizováno.
Ošetřující personál
Systém viGA poskytuje pracovníkům dokonalý přehled o situaci, zlepšuje jejich schopnost přijmout okamžitá opatření a celkově lépe využít jejich kapacity. Mohou využít také předpřipravené hlášení o incidentech.
Zařízení
Systém viGA pomáhá institucím budovat lepší renomé a umožňuje jim snížit náklady na zdravotní a sociální péči. Kromě toho získají statisticky podložená data o své efektivitě.
Rodina
Rodina pacienta nebo klienta může zůstat klidná, protože systém viGA je v nepřetržitém provozu 24/7.

Jednoduchý obchodní model 

Poskytneme vám naši technologii a postaráme se o nastavení i zaškolení. Vše je řešeno jednorázovou platbou. Následně platíte měsíční předplatné za každý monitorovaný prostor. Cena se liší podle počtu dodaných senzorů.