Dohled nad příjezdovými komunikacemi Krkonošského národního parku

Strážci Krkonošského národního parku (KRNAP) každoročně řeší společně s policií desítky až stovky případů neoprávněného vjezdu či vstupu do oblastí s vyšší mírou ochrany přírody. Primárním cílem však není rozdávání pokut, ale prevence proti takovému jednání. Mohou moderní technologie v čele s umělou inteligencí (AI) usnadnit strážcům parku ochranu přírody?
Zadavatel: Správa KRNAP
Místo: Horní Mísečky
Oblast: Chytrá města a obce, Doprava a cesty
2 chytré senzory
2 monitorované směry
⌀ spotřeba el. energie 6W

Použití kamerového systému pro monitoring pohybu se v dnešní době stalo již standardem. Jak ale vyřešit situaci, kdy potřebujete monitorovat oprávnění vjezdu vozidel pro oblast se sníženou přístupností, bez možnosti připojení k rozvodné síti a s omezeným přístupem k vysokorychlostnímu internetu? Vše navíc, jak je u VisionCraft zvykem, v souladu s ochranou osobních údajů a GDPR, kdy veškeré zpracování a vyhodnocení probíhá na zařízení samotném (EDGE)? Je jasné, že na splnění těchto požadavků je již konvenční kamerový systém krátký.

Zástupci Krkonošského národního parku se proto rozhodli zapátrat, je-li takové “ostrovní” řešení vůbec technicky proveditelné, a oslovili nás s požadavkem, zda bychom v rámci PoC (Proof of Concept) dokázali vhodné řešení nabídnout.

Naše řešení

Od samotného začátku bylo zřejmé, že k vyřešení takto komplexního úkolu bude třeba zapojení moderních technologií a prozkoumání limitů spotřeby elektrické energie každé jednotlivé komponenty. Použití našeho autonomního AI optického senzoru viSEN (VisionCraft Sensor) se ukázalo v daném případě jako ideální základ.

"K vyřešení takto komplexního úkolu bylo třeba zapojení moderních technologií a prozkoumání limitů spotřeby energie každé jednotlivé komponenty."

Senzor se sám o sobě vyznačuje velmi nízkou spotřebou a až 50x nižší uhlíkovou stopou než běžná CCTV kamera. Pro zajištění plné autonomie v oblasti napájení však bylo třeba zajít ještě dále. Unikátnost řešení spočívá v zapojení zvukového detektoru SED (Sound Event Detector) od Plzeňské firmy JALUD Embedded, který při identifikaci zvuku vozidla (pro detekci využívá technologii strojového učení) “probudí” náš viSEN optický senzor, který provede AI analýzu obrazu a vyhodnotí, zda je vozidlo oprávněno do dané oblasti vjet či nikoliv. Výsledek (nikoliv samotné video) je odeslán v podobě několika málo KiB přes mobilní síť do systému Invipo (software pro chytrá města a inteligentní dopravní systémy), kde je dále zpracován.

Řešení jako celek tak spotřebovává minimum elektrické energie i datových přenosů, což je pro dané použití klíčové. Instalované baterie udrží systém v provozu 14-21 dní, dle dopravního vytížení a počtu detekcí vozidel.

Závěr

Ochrana přírody nám rozhodně není cizí a proto jsme rádi, že naše senzorické AI technologie mohou nalézt uplatnění i v oblastech, kde to není na první pohled až tak obvyklé. Návrh a realizace “ostrovního” systému pro monitorování oprávnění vjezdu vozidel do oblastí se sníženou přístupností představovaly skutečnou výzvu, ale zároveň jedinečnou možnost, jak otestovat modularitu a flexibilitu námi nabízeného řešení.

Téma ochrany přírody navíc dlouhodobě poutá pozornost veřejnosti i médií a nejinak tomu bylo i v tomto případě, kdy Česká televize odvysílala na programu ČT1 a ČT24 reportáž o instalaci monitorovacího systému pro KRNAP v hlavním televizním zpravodajství.

+6 obrázků

Máte zájem o naše řešení nebo další dotazy?

Napište nám. Rádi Vám poskytneme veškeré doplňující informace k usnadnění Vašeho rozhodnutí. Odpovídáme obratem.
Kontaktovat