Doprava a cesty

Analyzujte dopravní situace i stav silnic v reálném čase. Od teď už žádné nepodložené domněnky, ale pouze kvalifikovaná rozhodnutí na základě dat.

Co a jak děláme

1

Pomocí optických senzorů monitorujeme rozličné účastníky dopravy, veřejného prostoru i pozemních komunikací a transformujeme je do podoby digitálních otisků.

2

Následně data podrobíme analýze, výsledky zpracujeme a přehledně graficky zobrazíme on-line nebo pošleme přímo do Vašeho systému. Vše probíhá v reálném čase, bez nutnosti cokoliv nastavovat.

3

Sesbíraná data dokážeme dále obohatit o další relevantní údaje dostupné v místě měření, jako je například množství srážek, rychlost větru, teplota vzduchu nebo kvalita ovzduší.

Analyzujeme detailní trajektorie každého objektu

Díky tomu jsme schopni detekovat případy jako je například zastavení, pohyb v nesprávném směru nebo opuštení vyhrazené zóny.
Další výhody

Co umíme detekovat

Monitorujeme

Auta
Dodávky
Kamiony
A mnohé další...

Odpovídáme na otázky

Kolik aut proudí danou lokalitou a jakými směry?
Kolik ráno projede před školou dodávek?
Nejezdí kamiony v úsecích, kam nesmějí?
A mnohé další...

Monitorujeme

Chodce
Cyklisty
Běžce
A mnohé další...

Odpovídáme na otázky

V jakém směru se chodci nejčastěji pohybují?
Jezdí cyklisté ve vyhrazeném pruhu?
Přebíhají lidé vozovku v místech, kde je to nebezpečné?
A mnohé další...

Monitorujeme

Horizontální a vertikální trhliny
Kanály
Výmoly
A mnohé další...

Odpovídáme na otázky

Je stav vozovky stále vyhovující?
Je víko kanálu na svém místě?
Jaká je progrese výmolů v dané lokalitě?
A mnohé další...

Monitorujeme

Parkovací plochy in-out
Odstavné plochy
K+R parkoviště
A mnohé další...

Odpovídáme na otázky

Jaká je obsazenost in-out parkování?
Parkují vozidla v místech, kde nemají?
Jaká je průměrná doba stání na K+R parkovištích?
A mnohé další...
Dopravní prostředky
Osoby
Kvalita vozovek
Parkovací a odstavné plochy

Výhody řešení

Ochrana soukromí

Absolutní respekt k  soukromí je pro nás vším. Nikdy neidentifikujeme konkrétní osoby ani neukládáme obrazová data. Zpracováváme pouze anonymní digitální otisky.

Snadné zprovoznění

Naše autonomní senzory umožňují rychlé nasazení bez nutnosti stavebních úprav, kopání přívodů či jiných komplikací. Během několika hodin jsme připraveni poskytnout kompletní řešení.

Výsledky krátce po nasazení

Využíváme samoučící AI technologie, které se na nové podmínky adaptují během několika málo hodin. Díky analýze dat v reálném čase tak uvidíte požadované výstupy takřka okamžitě.

Případové studie

Monitoring rychloobrátkových parkovacích stání

Počet návštěvníků budované estakády

Monitoring intenzity pohybu osob

Dohled nad příjezdovými komunikacemi KRNAP

Použité technologie

Pro získání obrazových dat v rámci dopravy a veřejného prostoru umíme použít jak existující kamerový systém, tak naše autonomní senzory viSEN, které se vyznačují velmi snadnou instalací, nízkou spotřebou a úsporným přenosem dat. Obrazová data z již instalovaných kamer zpracováváme pomocí viBOX jednotek, které dokáží zpracovat až šest obrazových přenosů najednou. V případě potřeby připojení většího počtu kamer je možné využít vlastní hardware (dedikovaný server).

Kvalitu pozemních komunikací analyzujeme pomocí mobilních senzorů viRAM instalovaných ve vozidlech. Komunitní sběr dat umožňuje efektivně sledovat kvalitu a poškození silniční sítě, stejně jako stav silničního mobiliáře.

Výsledky přeneseme do grafické podoby a přehledně zobrazíme on-line nebo pošleme přes API do Vašeho existujícího systému.

Jsou v tom s námi

Projekt viRAM je realizován programem UNDP (United Nations Development Programme) za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Máte zájem o naše řešení nebo další dotazy?

Napište nám. Rádi Vám poskytneme veškeré doplňující informace k usnadnění Vašeho rozhodnutí. Odpovídáme obratem.
Kontaktovat