Monitoring intenzity pohybu osob

Při pořádání kulturních, sportovních, volnočasových či jiných veřejných akcí města finančně podporují různé spolky či sdružení s cílem umožnit konání akce na území dané městské části. Častým parametrem uvedeným v žádosti o finanční podporu je předpokládaný počet návštěvníků, kteří se akce zúčastní. Lze ale toto číslo efektivně změřit?
Zadavatel: Město Brno
Místo: Náměstí Svobody, Brno
Oblast: Chytrá města a obce
1 chytrý senzor
2 monitorované směry
⌀ 30 000 osob denně

Pryč je naštěstí doba, kdy se pro podobná měření najala “armáda” studentů s ručními sčítači. Stejně tak již není nutné budovat složitou (a nákladnou) infrastrukturu na sběr dat. Použitím moderních technologií a AI je možné požadovaného výsledku docílit snadno, rychle a s minimem úsilí.

Jak si ale poradit se situací, kdy je akce pořádána ve veřejně přístupném prostoru, kde se denně pohybují stovky až tisíce lidí? Jednoduše - nejprve je potřeba získat referenční data pro sledovanou oblast, tj. počet lidí, kteří se zde v danou denní dobu běžně vyskytují. Dále je vhodné data “očistit” o různé externí vlivy, jako např. počasí. Necháme-li AI senzor po nějakou dobu pracovat, získáme všechna potřebná referenční data najednou. Následně už nic nebrání tomu, abychom pro danou oblast mohli spolehlivě změřit počet návštěvníků uskutečněných akcí.

Naše řešení

Pro monitoring intenzity pohybu osob si město Brno zvolilo jednu z nejfrekventovanějších oblastí - náměstí Svobody. Při návrhu realizace zakázky připadalo v úvahu použít buď jednotku viBox (VisionCraft Box), tedy “chytrou” krabičku, která se napojí na již existující kamerový systém města, nebo náš AI autonomní senzor viSEN (VisionCraft Sensor). V tomto konkrétním případě padla volba na druhý uvedený.

"Rozhodne-li se město data zpřístupnit on-line, je to výborný příklad toho, jak může dnes pro své občany transparentně fungovat."

Výhodou senzoru viSEN je jeho snadná montáž a rychlé zprovoznění monitoringu. Senzory obvykle montujeme v součinnosti s partnerem (zde Technické sítě Brno) na sloup veřejného osvětlení, kde si vystačíme pouze s napájecím kabelem a nočním proudem. Vše ostatní si zajistí senzor sám. První data jsou dostupná on-line v řádu několika hodin po instalaci. Data jsou prezentována buď na přehledném dashboardu nebo posílána rovnou do informačního systému města. Město Brno využívá obou dvou zmíněných možnosti, kdy dashboard s daty prezentovanými v reálném čase je přístupný komukoliv na veřejné URL adrese. Senzor viSEN je instalován na pomezí ulice Masarykova a náměstí Svobody, díky čemuž je schopen sledovat pohyb osob oběma směry.

Celý monitoring je, jak je u námi poskytovaných řešení zvykem, prováděn s maximálním důrazem na ochranu soukromí. Veškeré zpracování obrazových dat probíhá v senzoru samotném, který následně již odesílá pouze anonymizovaná metadata o monitorovaných objektech.

Díky tomuto řešení má město Brno ucelený přehled o intenzitě pohybu osob na jednom z nejfrekventovanějších míst v centru, stejně tak jako o počtu návštěvníků akcí, které se na náměstí Svobody v průběhu roku konají.

Závěr

Pomoci firmám a institucím lépe se rozhodovat na základě dat, nikoliv pouhých doměnek - to je cíl, který jsme si ve VisionCraft vytyčili. Je skvělé vidět, že jsou města, která si důležitost dat pro svůj provoz a efektivní nakládání s veřejnými penězi uvědomují. Rozhodne-li se město navíc data zpřístupnit on-line, je to výborný příklad toho, jak může dnes pro své občany transparentně fungovat.

Vyjádření zadavatele

Měření intenzity průchodu pěších na nejrušnější brněnské třídě byl dlouhodobě pro město oříšek. V minulosti se na tyto statistiky objevovaly časté dotazy ze strany podnikatelů, pořadatelů akcí nebo úřadů, kteří chtěli odhadovat například pokles lidí v ulicích v době pandemie COVID-19. Již několik let fungující senzor od firmy VisionCraft má dvě velké výhody. Za prvé jsou čísla dostupná v reálném čase, a to včetně historických statistik. Za druhé nemusíme řešit ochranu osobních údajů, protože dostáváme jen data, nikoliv obrazové údaje. Za dobu provozu byla čísla již mnohokrát použita pro různé odhady a evaluace návštěvnosti centra města.
Mgr. Jan Zvara, vedoucí oddělení dat, analýz a evaluací, Brno

+4 obrázky

Máte zájem o naše řešení nebo další dotazy?

Napište nám. Rádi Vám poskytneme veškeré doplňující informace k usnadnění Vašeho rozhodnutí. Odpovídáme obratem.
Kontaktovat