Monitoring rychloobrátkových 
parkovacích stání

Každý z nás to jistě zažil - jedeme si něco vyřídit na úřad autem a řešíme problém, kde zaparkovat. Některá města si toto začínají uvědomovat a pro své občany nabízí možnost rychloobrátkových parkovacích stání. Jak ale jejich využití efektivně monitorovat?
Zadavatel: Město Brno
Místo: Ulice Veselá
Oblast: Chytrá města a obce, Doprava a cesty
11 monitorovaných míst
1 chytrý senzor
39 % řidičů nedodržuje dobu parkování

Často potřebujeme vyřídit nejrůznější záležitosti na úřadech, a protože většina z nich se nachází v centrech měst, můžeme při jízdě autem narazit na nečekaný problém, kde zaparkovat. Znáte to, kroužíme kolem úřadu a hledáme jakékoliv místo, které by bylo volné a ještě k tomu dostatečně blízko.

"Parkování na takto vyhrazených místech je omezené časově - ale ruku na srdce, ne každý řidič toto omezení respektuje. "

Města proto začínají pro své obyvatele zřizovat rychloobrátková parkovací stání, aby tomuto problému předcházela a umožnila občanům vyřídit si své záležitosti v klidu a bez čekání. Parkování na takto vyhrazených místech je omezené časově - ale ruku na srdce, ne každý řidič toto omezení respektuje. Brno se rozhodlo toto řešit a zjistit, jak občané rychloobrátkové parkovací plochy využívají, v kterou denní dobu lze očekávat špičku a zda řidiči dodržují stanovený limit. Společně jsme připravili pilotní projekt, který pomohl na tyto otázky odpovědět.

Naše řešení

K monitoringu jedenácti parkovacích míst postačilo umístit jeden náš autonomní AI senzor viSEN (VisionCraft Sensor) na stožár veřejného osvětlení. Instalaci jsme zvládli s našimi partnery z Technických sítí Brno doslova během pár minut, následně jsme senzor zkalibrovali tak, aby byl připraven danou oblast monitorovat.

V řádu hodin byl systém plně připraven a během několika málo dní se díky naší patentované technologii “naučil” rozpoznávat situaci na vozovce, detekovat místa, kde vozidla parkují, a přiřadit k nim požadovaný stav volno/obsazeno.

"V řádu hodin byl systém plně připraven a během několika málo dní se díky naší patentované technologii “naučil” rozpoznávat situaci na vozovce."

Pro takto naučený scénář monitorování parkovací plochy jsme připravili jednoduché webové rozhraní s detailním přehledem o parkovacích místech, včetně délky obsazenosti jednotlivých míst. Následně jsme nad touto sadou dat udělali statistický report o využití stání a chování řidičů.

Naše řešení umí zareagovat na nejrůznější situace. Během pilotního testování systém například vyhodnotil změnu chování řidičů, kdy se veškerá parkovací místa uvolnila a zůstala neobsazená. Systém toto spolehlivě rozpoznal, notifikoval o nepředpokládané situaci a přestal monitorovat. Ukázalo se, že v daném místě započala rekonstrukce, ale město nám to nestihlo sdělit.

Závěr

Celých 39 % řidičů překračuje povolenou dobu parkování, z toho 24 % o více než 60 minut. Na základě naměřených dat město Brno plánuje připravit podrobné monitorování i dalších rychloobrátkových parkování. Důležitou součástí má být také informovanost a edukace veřejnosti, kdy bude možné on-line nebo za pomoci grafických tabulí zobrazovat aktuální obsazenost ploch a zároveň vyzvat jednotlivé “hříšníky” k opuštění parkoviště.

Vyjádření zadavatele

Rychloobrátková parkovací stání se pro velká města stávají čím dál více nepostradatelnými při zajištění flexibilního parkování pro své občany. Monitoring a vyhodnocení jejich obsazenosti dává městu možnost pružně reagovat na aktuální situaci, stejně tak jako identifikovat “hříšníky”, kteří tato místa využívají pro účely, ke kterým nejsou určeny. Rychlost zprovoznění, možnost přístupu k datům v reálném čase a přehledný reporting jsou jednoznačnou výhodou řešení od firmy VisionCraft.
Ing. Radka Matuszková, projektový manažer rezidentního parkování, odbor dopravy, Brno

+3 obrázky

Máte zájem o naše řešení nebo další dotazy?

Napište nám. Rádi Vám poskytneme veškeré doplňující informace k usnadnění Vašeho rozhodnutí. Odpovídáme obratem.
Kontaktovat