Rozhodování na základě dat šetří čas i peníze

Rozhodování na základě dat, nikoliv domněnek - to je motto, které ve VisonCraft s oblibou používáme. O to více jsme nadšeni, pokud stejnou myšlenku sdílí i představitelé měst a obcí při rozhodování o vynaložení veřejných peněz.
Zadavatel: Obec Horka I
Místo: Horka I
Oblast: Chytrá města a obce, Doprava a cesty
1 chytrý senzor
3 monitorované oblasti
výstupy do 48 hod. od objednání

Zastupitelé obce Horka I jdou příkladem a ještě předtím, než by pořídili poměrně nákladný systém úsekového měření rychlosti, si chtěli být jisti, že toto řešení bude dostatečně efektivní.

Obec si vytipovala celkem tři úseky pro analýzu skladby a rychlosti projíždějících motorových vozidel. Dlouho však nebyli schopni nalézt firmu, která by jim podkladová data dodala snadno, rychle a bez nutnosti provádět invazivní stavební úpravy či vynakládat další prostředky na speciální vybavení. Firem, které takové řešení dokáží nabídnout není mnoho, o to větší překvapení na obci zavládlo, když naše senzorika začala dodávat první výstupy již 48 hodin od odsouhlasení objednávky. Jak se toho podařilo docílit?

Naše řešení

Vzhledem k tomu, že na uvedených úsecích není dosud instalován žádný kamerový systém, bylo nasnadě použít náš AI autonomní senzor viSEN (VisionCraft Sensor), který se vyznačuje velmi jednoduchou montáží (běžně postačí sloup veřejného osvětlení nebo např. semafor) a extrémně rychlým zprovozněním. S panem starostou jsme se domluvili, že si montáž i přesuny senzoru v rámci vytipovaných lokalit provede obec sama (pro tyto případy máme zpracovaný podrobný instalační manuál), takže stačilo senzor pouze zabalit a odeslat poštou. Následující den došlo k instalaci a druhý den po oživení senzoru mohli zástupci obce sledovat první data o provozu na monitorovaném úseku. Tento snadný proces byl následně zopakován na dvou dalších místech, aby se identifikovala nejexponovanější oblast pro překročení rychlosti.

"Výhoda senzoru viSEN spočívá nejen v takřka okamžitém dodání výsledků, ale také možnosti monitorovat provoz v obou směrech zároveň s nasazením jediného zařízení."

Naše senzorika vyhodnocuje všechny naučené události, které se v jejím zorném poli objeví - proto není žádný problém v průběhu měření upravit kritéria výstupů, tedy těch dat, které si přeje zákazník vizualizovat. I zde se nakonec ukázalo, že by bylo dobré z nasbíraných dat “vytěžit” více informací, než bylo původně zamýšleno. Sada výstupů tedy byla v průběhu měření rozšířena (a zpětně dopočítána) na následující oblasti:

  • skladba provozu,
  • počty průjezdů vozidel,
  • počty průchodů chodců a cyklistů,
  • poměr rychlostí vozidel nad a pod zadaný limit (uživatel si sám může navolit požadovaný limit v portálu),
  • TOP 10 nejrychleji projíždějících vozidel včetně času průjezdu v každém směru,
  • rozložení naměřených rychlostí v obou směrech v definovaných segmentech,
  • graf průměrné rychlosti do/z obce v 5 minutových intervalech,
  • počty průjezdů vozidel v hodinových intervalech
  • a histogram průjezdů.

Výhoda senzoru viSEN tak spočívá nejen v takřka okamžitém dodání výsledků, ale také možnosti monitorovat provoz v obou směrech zároveň s nasazením jediného zařízení. Samozřejmostí je také důraz na ochranu soukromí monitorovaných subjektů v souladu s GDPR, kdy veškeré zpracování obrazových dat probíhá lokálně, tzv. “on the EDGE” a tudíž nedochází k jejich odeslání mimo zařízení samotné.

Závěr

Cílem analýzy bylo získat detailní přehled o skladbě, rychlosti a trendech dopravy v daných lokalitách. Samotným záměrem nebylo jakkoliv identifikovat případné hříšníky, kteří porušili dopravní předpisy (pro takové případy by bylo třeba systém rozšířit např. o detekci SPZ). Výstupem pro obec Horka I je tak sada vizualizovaných dat, která je možné použít jako podklad pro kvalifikované rozhodnutí o pořízení stacionárního radaru, případně pro nalezení jiného preventivního řešení.

Vyjádření zadavatele

Najít firmu, která by v rozumném čase a za přijatelné náklady provedla námi požadovanou analýzu dopravního provozu v obci nebylo snadné. Na řešení od společnosti VisionCraft mě upozornila až jedna z oslovených firem. Překvapilo mě, jak snadná je montáž a celkové zprovoznění nabízeného řešení. Přesnost a rozsah dodaných dat, která jsme měli již následující den po instalaci k dispozici, je pro naše účely zcela dostatečná. Řešení je velmi flexibilní a společnost operativně zapracovala i naše specifické požadavky. Zvažujeme využití senzoru také v dalších částech obce, neboť možností se nabízí skutečně hodně. Řešení od firmy VisionCraft pro obdobné případy mohu jen doporučit.
Ing. Jiří Doubek, starosta obce Horka I

+5 obrázků

Máte zájem o naše řešení nebo další dotazy?

Napište nám. Rádi Vám poskytneme veškeré doplňující informace k usnadnění Vašeho rozhodnutí. Odpovídáme obratem.
Kontaktovat